Societari

 

  • Constitució i dissolució de societat
  • Pactes i convenis entre socis
  • Acords socials. Impugnació
  • Accions de responsabilitat d’administrador
  • Conflictes entre socis
  • Nomenament d’administrador i apoderat
  • Compravenda de participacions i accions socials
  • Reformes d’estatuts