Fiscal i tributari

 

  • Gestió d’impostos: I.S., iva, IRPF
  • Declaracions fiscals: Intrastat
  • Inspeccions i requeriments
  • Reclamacions economicoadministratives
  • Planificació fiscal
  • L’empresa familiar
  • Gestió fiscal de patrimonis