ASSESSORIA A SABADELL – CATALÀ REINÓN

Asesoría en Sabadell - Català ReinónA l’assessoria a Sabadell de CATALÁ REINÓN, comptem amb un equip de professionals especialitzats en assessorament i gestió empresarial a Barcelona i Sabadell. La formació i actualització constant dels nostres coneixements és una premissa molt important en la nostra feina i ens permet estar al dia de les possibilitats que ofereix la legislació en cada moment.

Promoure la millor qualitat en l’atenció al client és l’objectiu principal de l’assessoria a Barcelona de Català Reinón, per això oferim un servei personalitzat d’acord amb les expectatives i necessitats de les empreses que contracten els nostres serveis.

Per a aconseguir aquest objectiu treballem seguint la més alta organització, tant pel que fa als afers administratius i jurídics com els de coordinació entre seccions i especialitats, amb la voluntat de modernitzar els nostres serveis i millorar la qualitat de l’atenció al client.
Contacti amb l’equip de professionals de l’assessoria a Sabadell de Català Reinón i l’oferirem un servei integral per a aconseguir el màxim benefici per a la seva empresa.

Assessoria Sabadell

Sigui una persona física (autònom) o jurídica (PIME), si vol complir amb les obligacions fiscals, tributaries i de la Seguretat Social, necessita un gestor per a que presenti en nom seu els documents i impostos en el temps i de la manera pertinent.

Si, pel contrari, el que cerca és un professional que l’assessori i assisteixi, ja sigui per desconeixement de la llei, per falta de temps, o perquè vol optimitzar els recursos de la seva empresa, necessitarà un professional que l’aconselli de manera convenient en tots els aspectes que afecte el seu negoci en matèria d’assegurances, fiscalitat, dret laboral, dret mercantil, etc..

ASSESSORIA SABADELL – CATALÀ REINÓN: ÀREES DE TREBALL

 • Gestoria i assessorament fiscal

  Asesorías Sabadell
  Gestoría en Sabadell – Català Reinón

  Les obligacions tributàries són complexes; per això és necessari que compti amb l’assessorament de professionals de confiança i experimentats, que coneguin la situació de la seva empresa.

  Ja sigui com a empresa o com a particular, esculli les solucions que s’adaptin millor a les seves necessitats. A l’assessoria a Sabadell de Català Reinón l’ajudarem amb qualsevol afer relacionat amb declaracions fiscals, optimització fiscal, auditories, etc., i l’assistirem en cas d’inspecció fiscal. Pot confiar a l’equip d’experts fiscal s de l’assessoria a Sabadell de Català Reinón, altament qualificats i experimentats, la gestió fiscal de la seva empresa. De la mateixa manera, efectuaran un control i un seguiment de la fiscalitat espanyola per a poder proporcionar-li millors consells i per a optimitzar el seu patrimoni fiscal a Espanya.

  Si té preguntes sobre la fiscalitat a Espanya o necessita assessorament fiscal, no dubti a contactar amb l’assessoria a Sabadell de Català Reinón, i l’atendrà un dels nostres experts fiscals.

 • Planificació fiscal

  El nostre equip d’experts en planificació fiscal a l’assessoria a Sabadell de Català Reinón estudiarà cadascuna de les repercussions fiscals de les operacions dutes a terme per la seva empresa amb la finalitat de racionalitzar les càrregues impositives, eliminar qualsevol contingència i elaborar propostes de millora dins el marc legal.

  De la mateixa manera, si té una empresa i vol expandir-la a l’estranger amb èxit, haurà de pensar, en primer lloc, en totes les possibilitat que li permetran estalviar despeses i invertir de manera que obtingui el màxim benefici. L’equip d’assessors fiscals a Sabadell de Català Reinón treballarà per a apropar la seva empresa a aquests objectius i ajudar a que creixi.

 • Liquidació d’impostos i gestió tributaria a Sabadell

  A l’assessoria a Sabadell de Català Reinón trobarà un servei de comptabilitat per a qualsevol mena d’impostos, tant per a particulars com per a societats. Realitzarem les declaracions oportunes i els pagaments fraccionats pel rendiment d’activitats econòmiques o per l’impost de societats, i gestionarem el pagament de plusvàlues dels ajuntaments.

 • Servei de consultoria fiscal a Sabadell

  Ens ocupem de la producció de qualsevol mena d’informes relatius a qüestions d’especial importància que requereixin una anàlisi específica i detallada, incorporant-hi la normativa vigent, els criteris interpretatius de l’Administració, i la jurisprudència dels tribunals.

 • Preparació i depòsit de comptes anuals al Registre Mercantil a Sabadell

  Asesores en Sabadell
  Tu asesoría en Sabadell

  El nostre objetiu principal, en la gestió contableés el de tramitar els seus comptes anuals. Col·laborem amb vostè amb la finalitat de recuperar tots els elements necessaris per a fer-ho: gestionant els seus comptes, repassant la seva comptabilitat, etc.

  Confeccionem el conjunt dels comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria, estat de canvis en el patrimoni net, estat de flux d’efectiu) i el dipòsit en el Registre Mercantil.

  La gestió comptable d’una empresa pot ser complexa. Per aquesta raó els recomanem contractar els serveis del nostre equip de professionals a l’assessoria a Sabadell de Català Reinón, els quals coneixen les normes de comptabilitat vigents de l’estat espanyol, i posaran les seves competències i experiència al seu servei per a assegurar una bona gestió comptable de la seva empresa, amb total transparència i legalitat.

 • Gestió Social

  Tramitem la gestió social completa de la seva empresa. Ens encarreguem de tots els tràmits relacionats amb la gestió del personal i l’informem de tota l’actualitat social relacionada amb la seva activitat per a reduir les despeses socials.

  L’equip de gestors a Sabadell de Català Reinón s’ocuparà de gestionar els contractes de treball i les nòmines dels seus empleats i, en definitiva de tots els processos administratius generats per la contractació de personal, així com els casos d’acomiadament o jubilació. Confiï en nosaltres per a la gestió de la seva empresa, la qual també es veurà protegida per l’equip d’advocats laborals de Català Reinón a Barcelona.

 • Representació fiscal i tramitació de documents a Sabadell

  L’assistirem en la seva representació i defensa davant els diferents òrgans de l’administració tributaria, ja sigui per peticions, requeriments o inspeccions. Elaborarem la preparació, revisió i presentació d’escrits dirigits a l’Agència Tributaria, la Generalitat i els ajuntaments.

 • Elaboració de llibres fiscals obligatoris a Sabadell

  Ens assegurem que compleix amb la legislació fiscal, la qual obliga els contribuents que desenvolupen activitats empresarials a dur diferents llibres de registre en funció del règim fiscal a què estan subjectes, i en funció dl tipus d’activitat que duen a terme. L’equip de professionals de l’assessoria a Sabadell de Català Reinón s’encarregarà de preparar cadascun dels llibres de registre que necessiti.

 • Compravenda immobiliària

  L’assessoria a Sabadell de Català Reinón compta amb un equip d’experts jurídics que l’acompanyaran en cadascuna de les etapes que precedeixen l’adquisició d’un bé immoble, tant durant els procediments de negociació com en a revisió del contracte.

ASSESSORIA I GESTORIA SABADELL

En l’àmbit de l’assessoria, oferim els nostres serveis professionals als clients en matèria fiscal, comptable, mercantil, laboral y financiera, amb el màxim nivell de qualitat. Tot això de manera personalitzada i adaptada a la situació de cadascun dels nostres clients, ja siguin autònoms o empreses, amb l’objectiu de simplificar la seva feina diària; d’aquesta manera podem trobar la solució que millor s’ajusti a les seves necessitats.

Els més de 25 anys d’experiència defineixen l’assessoria a Sabadell de Català Reinón com a empresa sòlida, eficaç i, sobretot, transparent i professional. La seva tranquil·litat serà sempre el nostre principal objectiu.

Posi’s en contacte amb els millors assessors de Sabadell -Català Reinón

A l’assessoria a Sabadell de Català Reinón es podrà posar en contacte amb els millors gestors, amb més de 25 anys d’experiència en el sector, que aconseguiran proporcionar-li la màxima tranquil·litat i el millor benefici per al seu negoci.
Telèfon: 93 201 57 27

Correo electrònic: [email protected]

Direcció: Carrer Església 7 2º D (08201) Sabadell